Daha önce Atatürk Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği 2020 Yılı Uygulama Usul ve ilkelerinde, 5.madde b fıkrası İİ bölümde (7.Sayfa) Alan Endeksleri ile ilgili olarak yayınlarda (atıflar değil)  “Alan indekslerine giren dergiler için, ilgili derginin ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen” kısmı kabul edilecektir. Üniversitemiz tarafından atama kriterleri için kabul edilen Alan İndeksi Akademik Teşvik’te Kabul edilmeyecektir. Başvurulara esas olmak üzere alan indekslerinin ÜAK sayfasından Doçentlik Başvuru şartlarından Bilim Alanlarına girilerek kontrol edilmesi gerekmektedir. Faaliyet Alan İndeksine girmiyorsa ya da ÜAK Doçentlik Başvuru şartı belgesinde Alan İndeksi belirtilmemişse “Diğer İndeksler” kategorisinde değerlendirilebilir.

Öğretim Elemanlarının başvurularında ve Birim Akademik Teşvik Komisyonlarının kontrollerinde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.