İtiraz işlemi sonucunda sistemden otomatik olarak üretilen belge araştırmacı tarafından imzalanıp bağlı bulundukları dekanlık veya müdürlüklere teslim edilerek arşivlenecektir.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına itiraz için son gün  01.02.2021